Şeker Hastalığının (Tip 2 Diyabetin) Tanısı Nasıl Konur?

Bir kişide tip 2 diyabet olup olmadığı Açlık Kan Şekeri (AKŞ) ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yapılarak saptanabilir.

AKŞ sonucunun 126 mg/dL veya daha fazla olması diyabetin varlığını gösterir.

OGTT, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği şekilde 75 gram glikoz içeren su içilerek yapılır. OGTT’de sıvı alındıktan 2 saat sonraki kan şekeri değeri önemlidir. 200 mg/dL veya daha yüksek ise diyabet tanısı konulur.

AKŞ ölçümü 100-125 mg/dL olması gizli şeker (pre-diyabet) belirtisidir.

Diyabet tanısı konulurken göz önünde bulundurulan bir diğer test parametresi ise hemoglobin A1C değerleridir. Hemoglobin A1C düzeyinin ≥ %6,5 olması diyabet tanısı için bir kriterdir.

* Diyabet tanı kriterleri farklı diyabet kılavuzlarında değişiklik gösterebilmektedir. Lütfen hekiminizin söylediği değerleri dikkate alınız.

Referans: 1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2019. Diabetes Care 2019;42(1).